Een positieve bekrachtigingsmethode 


In de opvoeding en de training van een hond gaat het om de communicatie tussen mens en hond.
Beide partijen moeten elkaar kunnen verstaan. Wij denken te vaak dat onze stem de hond 'stuurt'. Vanuit het standpunt van de hond is de stem slechts een ondersteuning van de lichaamshouding. Communicatie tussen mens en hond is enkel mogelijk via signalen. In de dierentaal bestaan immers geen bevelen (zeker niet met de stem). Hoe leer je de hond dan een aantal oefeningen aan? We gaan steeds uit van een positeive stimulans (brokje voedsel, speeltje, aai,...) zodat de hond de oefeningen graag doet en het leuk vindt om op die manier met u bezig te zijn.
Deze methode is plezierig voor baas en hond. Er ontwikkelt zich een goede relatie doordat de hond nooit gedwongen wordt om iets te doen tegen zijn wil. Onze manier van gehoorzaamheidstraining is voor baas en hond veel minder stresserend en het blijft leuk voor allebei.
Het gevolg van deze ingesteldheid is dat de mensen die bij ons les volgen, en zeker ook de honden, dit op een zeer ontspannen en losse manier doen. Zonder stress en frustratie voor de baas, zodat het ook zonder stress en frustratie kan voor de hond. Dit wil echter niet zeggen dat onze honden mogen doen waar ze zin in hebben!
Ook onze honden moeten gehoorzamen. Wij blijven de hoogste in rang!

 

De beloningsgerichte methode stoelt op drie basisbegrippen :

Motivatie - Bekrachtiging - Beloning

Als je deze drie aspecten van de training op de juiste manier en op het juiste moment toepast, is het trainen van een hond kinderspel.