Je kan Gehoorzaamheid volgen van zodra je pupje 9 weken oud is.

Het is van belang zo vroeg mogelijk te starten met deze lessen, gezien dit een belangrijk deel van zijn opvoeding is.